Çevre Kirliliği Kompozisyon

Çevre İle İlgili Kompozisyon

Çevre
insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini
sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları,
fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. (*) Çevre,
canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri, sağlıklı, düzenli bir
ortamda bulunabilmeleri için bir çerçeve gibidir. Uygun fiziki,
biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel çevrenin olmaması canlı
hayatını tehdit eder.
Dünyanın
herhangi bir parçasında yaşayan hayvan türleri, bitkiler, ormanlar,
su ve kara parçaları çevreyi oluşturan doğal unsurlardır. Bu
parçalar bir düzen içindedir ve birbirine bağlıdır, birinin zarar
görmesi zincirleme olarak diğerlerine de zarar verir.
Canlıları
etkileyen tüm dış etkenleri kapsayan çevre, yine canlıların tehdidi
altındadır. Çevre kirliliği başlıca günümüz dünya sorunlarındandır.
Gürültü, hava, toprak, su kirliliği ve başka birçok olumsuz etken
canlı düzen ve dengesini sağlayan çevrenin kirlenmesine, bozulmasına
neden olur. Çevrenin korunması ve çevre sorunlarının çözümünde insan
önemli rol oynar.
Hayatın
devamlılığı, sağlıklı, yaşanabilir bir ortam için yakın çevreden
uzak çevreye her adımda duyarlı olunmalı, alınacak küçük önlemler
ile çevre korunmalıdır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !